Reference našich klientů

Pro naše klienty děláme skutečně maximum, naší výuku se snažíme vést efektivní formou. O to více nás těší kladné ohlasy od Vás.

Cest, jak se naučit dobře anglicky je několik. Jednou z nich je jazyková škola SALZER MS, kterou pravidelně navštěvuji. Od ostatních se odlišuje individuálním přístupem ke svým studentům a vyváženou kombinací gramatiky a konverzace. Před zahájením studia v JŠ SALZER MS jsem byl věčně začínající student angličtiny. Již po 1 roce studia jsem schopen vést v angličtině jednání s obchodními partnery, vyřizovat telefonní hovory, řídit přijímací pohovory a nebo třeba jen komunikovat prostřednictvím e-mailů. Všem plně doporučuji.

Michal

Navštěvoval jsem v průběhu mé snahy naučit se "na stará kolena" anglicky již více jazykových škol. Anglicky se mě snažilo naučit mnoho lektorek, proto myslím že mohu posoudit jejich kvalitu a přednosti. Nejvíce se mi však líbí hodiny slečny Salzerové. Na hodinách se mluví v maximální míře anglicky s nezbytným českým výkladem. Nepoužíváme učebnice, které v řadě anglických kurzů určují směr výuky, mnohdy značně odlišně, jež mi vyhovuje. Tento způsob také umožňuje přizpůsobit tempo výuky rychlosti chápání studentů. Jednou z největších předností školy slečny Salzerové je, že vyučuje sama. Bez dalších lepších či horších lektorek. Ve všech předchozích školách jsem vždy narazil na značný kvalitativní rozdíl jednotlivých lektorek. Další předností kurzů je omezený počet studentů v jednom kurzu tak na čtyři, při rozumné cenové výši. Z mého pohledu je výuka škole slečny Salzerové na vysoké úrovni a to jak po stránce odborné, tak po stránce pedagogické.

Jarda

Chtěla bych touto cestou velmi poděkovat jazykové škole SALZER MS a především slečně lektorce za její profesionální a úžasný přístup k dětem při hodinách. Syn navštěvuje kurzy prvním rokem a jeho zlepšení v anglickém jazyce je výborné. Proto bych ráda doporučila školu všem rodičům, neboť výuka je založena na individuálním přístupu slečny lektorky, která se věnuje potřebám konkrétního dítěte.

Křiváčková

V jazykové škole Salzer MS jsem začínala jako člověk, který umí říci v anglickém jazyce pouze "dobrý den".Dnes již navštěvuji pouze kurzy konverzace, kde každá hodina je zaměřena na jiné téma, opakování slovíček a gramatiky. Jazykovou školu hodnotím jako jednu z nejlepších v okrese Č.Budějovice. Zvláštní poděkování patří také slečně Salzerové, protože hlavně díky ní a jejímu profesionálnímu přístupu, nemám obavy vycestovat do ciziny, neboť se velmi dobře domluvím a díky tomu jsem měla možnost poznat jiné země a přátele.

Milada

Při potřebě výuky anglického jazyka pro naše zaměstnance jsme před pár lety zvolili jazykovou školu SALZERMS a dobře jsme udělali. Setkali jsme se se skutečnou profesionalitou vyučujících lektorů. Vlastní výuka probíhá velmi efektivně v malých skupinách a tím je dán dostatečný prostor pro každého z nás naučit se něco nového, procvičit dosavadní znalosti a oceňujeme i individuelní přístup ke každému z nás. Jazykovou školu SALZERMS můžeme z vlastních zkušeností doporučit každému, kdo se chce naučit komunikovat psát i odborně se vzdělávat v cizích jazycích.

Účto PaM s.r.o.
Jednatel společnosti

Jazykovou školu SALZER MS hodnotím jako jednu z nejlepších v rámci Českých Budějovic. S angličtinou jsem teprve začínal, ale díky individuálnímu přístupu slečny lektorky jsem v průběhu kurzu získal základní znalosti nejen z gramatiky a mohu tak nadále "stavět na pevných základech" , což je pro mne osobně velice důležité. Kurzy v SALZER MS probíhají v menších skupinkách studentů, díky čemuž jsou hodiny angličtiny mnohem efektivnější.

Jirka - student VŠ

Služeb jazykové školy SALZER MS využívám již 2 rokem. Z časových důvodů navštěvuji individuální výuku a jsem velmi spokojená. Každá hodina je pro mne velkým přínosem. Hodina je poutavá a pestrá. Lektorka se pokaždé zaměřuje na jiné téma. Od konverzace, přes gramatiku až po nová slovíčka, díky kterým si rozšiřuji své vědomosti hodina je pro mne nejen příjemně stráveným časem, ale hlavně mám pocit osobního růstu. Tímto bych ráda jazykové škole SALZER MS poděkovala. 

Daniela

Jazyková škola SALZERms

Radniční 133/1
370 01 České Budějovice
(najdete nás v 1. patře)

Vedoucí péče o zákazníky a koordinátorka kurzů

Michaela Salzerová

telefon: +420 775 068 283
email: info@salzerms.cz

©2024 Jazyková škola SALZERms. Všechna práva vyhrazena.

Vyhledávání